Anke Lenaers,

Een vreemdeling ziet enkel dat wat hij kent

november/december 2001

Zo luidt een Afrikaanse wijsheid. In het proefschrift van de antropologe zal de invloed van Westerse media worden onderzocht op de beeldvorming over moslimvrouwen. "Ik ben geïnteresseerd in de manier waarop een meer realistisch en gebalanceerd beeld kan worden gecreëerd dat dichter bij de verschillende ervaringen van moslimvrouwen staat. Met Bedoeïenen als case probeer ik hierin tegemoet te komen door middel van fotografie en verhalen die direct uit hun leven gegrepen zijn". In het kader van haar onderzoek bracht ze een jaar in Syrië door, waarvan enkele maanden in de woestijn. De fotoreeks die daaruit voortgekomen is, geeft een overzicht van de levens van drie verschillende families op uiteenlopende locaties in de Syrische woestijn. Daarbij is speciale nadruk gelegd op vrouwen. Sinds de jaren '60 hebben steeds meer Bedoeïenen hun nomadische levenswijze opgegeven als gevolg van toenemende cultivatie en droogte. Door de introductie van vrachtwagens en tractoren nam bovendien de vraag naar kamelen af. De meeste families zijn overgestapt op het houden van schapen die op schaars begroeide woestijnvlaktes grazen. Met vrachtwagens rijden Bedoeïenen dagelijks naar de kuddes om ze te melken en van water en extra voeding te voorzien. Melk en lammetjes worden op stedelijke markten verkocht op benzine, auto-onderdelen, kleding, radio's en andere goederen te kopen. Bedoeïenenvrouwen doen het leeuwendeel van de arbeid.

Exposities per jaar

1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012