Paul Paas

zonder titel

september/november 1989

Heliogravures.  Fotografische etsen. Kenmerken van deze zgn. edele techniek zijn een ongeëvenaarde toonschaal en een zeer grote scherpte door het ontbreken van een raster. In de vele jaren die Paul Paas zich met fotografie bezig hield zocht hij naar een mogelijkheid om nog verfijnder nuances in het beeld aan te brengen. Hij vond deze in de heliogravure, die bij een afdruk een diep fluweel zwart oplevert, wat met geen andere, zuiver fotografische techniek te bereiken is. Twee jaar geleden legde Paul Paus in zijn heliogravures nog de nadruk op het fotografisch beeld. Tegenwoordig ligt het accent meer op de vervorming van het fotografisch beeld door middel van diverse etstechnieken. Het zoeken naar het perfekte evenwicht tussen fotografisch beeld en uiterst verfijnde etstechnieken blijft hem boeien.

Exposities per jaar

1988 1989 1990 1991 1992
1993 1994 1995 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012